พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ผู้นำกลุ่มประเทศแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ผ่านระบบทางไกล จากทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ไทย-ออสเตรเลีย ลงนามร่วมเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ยกระดับสัมพันธ์ทวิภาคี เพื่อการพัฒนาด้านความมั่นคง การทหาร เศรษฐกิจ และอื่น ๆ

บรรณาธิการคัดเลือกไว้