ภารกิจของเรา

เบนาร์นิวส์ นำเสนอข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้อง ในหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การเมือง และสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคให้กับผู้อ่านในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบังกลาเทศ ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการของเรายึดมั่นในจรรยาบรรณสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด โดยเรามุ่งเน้นข่าวในบริบทกว้าง ประเด็นที่สื่ออื่นละเลย หรือไม่สามารถรายงานได้เพราะถูกบังคับ รวมทั้งในประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความเป็นรูปเป็นร่างของภูมิภาคเอเชียในวันข้างหน้า เราเชื่อว่าการเสนอข่าวอย่างเสรีจักช่วยทลายกำแพงลง ก่อให้เกิดโลกที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองที่ทุกคนได้รับคุณประโยชน์ร่วมกัน

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง