บทวิเคราะห์

การเลือกตั้งในกรุงเทพ อาจทำนายผลการเลือกตั้งระดับชาติ

ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ ชาวกรุงเทพฯ ต้องการคนหน้าใหม่ และเบื่อหน่ายการอยู่ภายใต้รัฐบาลทหาร

View Full Site