เบนาร์นิวส์ เปิดตัวโลโก้ใหม่และปรับปรุงเว็บไซต์

บรรณาธิการบริหาร เบนาร์นิวส์ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่
2022.04.26
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
เบนาร์นิวส์ เปิดตัวโลโก้ใหม่และปรับปรุงเว็บไซต์
จาก สต็อกภาพ

เรียน ผู้อ่าน

เบนาร์นิวส์ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่แปด เรารู้สึกยินดีที่จะแนะนำโลโก้และเว็บไซต์ที่ปรับปรุงใหม่

เบนาร์นิวส์ได้ออกแบบสัญลักษณ์เป็นรูปนกแบบใหม่ จากเดิมที่ใช้ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2558 ให้ดูแปลกใหม่ยิ่งขึ้น เสมือนกำลังบินล่องลอยท้ากระแสลมท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นและส่องประกายสว่างไสว

นก เป็นสัญลักษณ์ของหลายสรรพสิ่ง อาทิเช่น สันติภาพ เสรีภาพ ผู้นำส่งสาร ภูมิภาคทางทะเล การมองจากเบื้องบน การสามารถบินไร้พรมแดน ส่วนดวงอาทิตย์นั้นเป็นต้นกำเนิดของความอบอุ่นและแสงสว่าง

แนวคิดเหล่านี้สะท้อนถึงภารกิจของเราในการนำเสนอข่าวที่ชัดเจนและถูกต้องในประเทศต่าง ๆ ที่มีพรมแดนติดต่อกับทะเลจีนใต้ อ่าวไทย และอ่าวเบงกอล และความเชื่อของเราที่ว่า “ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ... และที่จะแสวงหา รับรู้ และถ่ายทอดข้อมูลและความคิดผ่านสื่อใด ๆ โดยไร้พรมแดนขวางกั้น” (จาก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ 19)

เราได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ให้มีโครงสร้างและการจัดวางคอลัมน์ที่ง่ายแก่การค้นหา และเชิญชวนให้มีผู้อ่านและผู้มาเยี่ยมชมใช้งานมากขึ้น และในไม่กี่เดือนข้างหน้า เบนาร์นิวส์ ภาคภาษาอื่น ๆ จะมีการปรับปรุงในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้แวะเวียนเข้ามาได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและสามารถมีส่วนร่วมมากขึ้น

นักข่าวและบรรณาธิการของเบนาร์นิวส์ มุ่งมั่นที่จะเสนอข่าวสารตามข้อเท็จจริงอย่างเสรีแก่ผู้อ่าน ตามมาตรฐานสูงสุดของการเสนอข่าว เรามีเป้าหมายที่จะให้ความกระจ่าง เสนอข่าวในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การกดขี่ การปราบปรามประชาชน หรือประเด็นที่ผู้อื่นมองข้าม และเน้นนำประเด็นที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียในภายภาคหน้า

เราตระหนักถึงความสำคัญที่ผู้อ่านไว้ใจและให้การสนับสนุนเราตลอดมา เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน และหวังว่าท่านจะร่วมเดินทางไปกับเรา

เคท เบดดัล

บรรณาธิการบริหาร

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง