ด.ช.อุสมัน (ขอสงวนนามสกุล) ในบ้านลาแล ต.กาบัง จ.ยะลา รับอาหารและยาสำหรับผู้กักตัวเพราะติดเชื้อโควิด-19 ด้วยความดีใจ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

นายกฯ ตั้งศูนย์โควิด-19 เพื่อดูแลสถานการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภาคประชาสังคม-นักวิชาการ ติงการแต่งตั้งนายทหาร เป็น ผอ. ศูนย์ฯ

View Full Site