ไทยจัดวิสาขบูชาออนไลน์ ในห้วงโควิด-19 ระบาด

นนทรัฐ ไผ่เจริญ
กรุงเทพฯ
2020-05-06
Share
200506-TH-COVID-Visakhabucha-1000.jpg พระภิกษุสงฆ์สวดมนต์สักการะพร้อมเพรียง ก่อนเวียนเทียนที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในกรุงเทพฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมติมหาเถรสมาคมสั่งทุกวัดทั่วประเทศงดจัดพิธี "เวียนเทียน" แก่พุทธศาสนิกชนในห้วงวิกฤตโควิด-19 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
เอเอฟพี

ในวันพุธนี้ พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยไม่สามารถออกไปเวียนเทียนที่วัด เนื่องในวันวิสาขบูชาตามปกติเช่นทุกปี ในห้วงเวลาวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้วัดหลายแห่งจัดพิธีเวียนเทียนออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเวียนเทียนจากที่บ้านได้ ด้านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย และเสียชีวิตอีก 1 ราย

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนา 13 กัณฑ์ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.ของวันที่ 6 พฤษภคม 2563 จนถึง 06.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 บนแฟนเพจ “สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม" โดยการปฏิบัติกิจนั้นนำโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยคณะสงฆ์

ขณะเดียวกัน วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ถ่ายทอดสดการสวดมนต์ และเวียนเทียน ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของวัด ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เช่นกัน วัดสุทัศนเทพวราราม ก็เริ่มถ่ายทอดสดในเวลา 17.30 น. โดยมีการทำวัตรเย็น การแสดงพระธรรมเทศนา และการเวียนเทียนของพระภิกษุ ขณะที่ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เริ่มถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็น เวลา 19.30 น. และได้จัดแสดงพระธรรมเทศนา 3 กัณฑ์

นอกจากนี้ วัดอีกหลายแห่งทั่วประเทศไทยได้ใช้วิธีคล้ายกัน คือ ถ่ายทอดสดกิจกรรมของทางวัด เช่น การสวดมนต์ การเวียนเทียน และการแสดงพระธรรมเทศนา ผ่านระบบถ่ายทอดสดของเฟซบุ๊ก หรือยูทูบ ซึ่งในแต่ละช่องทางที่มีการจัดกิจกรรมออนไลน์ มีผู้รับชมการถ่ายทอดสดหลายร้อยคน โดยชาวพุทธส่วนมากได้แสดงความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดในทิศทางที่คล้ายกันว่า “สาธุ” และ “กราบนมัสการ”

ทั้งนี้ มติมหาเถรสมาคม ได้ออกหนังสือด่วนถึงวัดทุกวัดทั้งในประเทศไทย และวัดไทยในต่างประเทศ ให้งดจัดกิจกรรมทุกประเภท รวมถึงการเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นอกจากจำเป็นดำเนินการเป็นการภายใน อย่างไรก็ตาม วัดต่าง ๆ ได้มีการจัดการเวียนเทียนออนไลน์ และแนะให้ประชาชนปฏิบัติศาสนกิจพร้อมพระสงฆ์ จากที่บ้าน

“มหาเถรสมาคมมีมติออกมา.. เพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค จึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ งดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ยกเว้น การปฏิบัติกิจของสงฆ์”

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

“โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าการแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ” นพ.ทวีศิลป์ ระบุ

ด้าน นายสิปป์บวร แก้วงาม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้เปิดเผยแก่สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ให้ทุกวัดปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม

“คณะสงฆ์ยังคงปฏิบัติธรรมตามปกติ ซึ่งก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเชิญชวนประชาชนให้มารวมตัวกัน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ไม่ได้เชิญชวนให้ประชาชนมาที่วัด แต่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติธรรมอยู่ภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัย” นายสิปป์บวร กล่าว

ชาวพุทธไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันวิสาขบูชา อยู่ภายนอกประตูวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องจากวัดทั่วประเทศปิดงดจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อไม่ให้ประชาชนรวมตัวกันห้วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในกรุงเทพฯ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (เอเอฟพี)
ชาวพุทธไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันวิสาขบูชา อยู่ภายนอกประตูวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องจากวัดทั่วประเทศปิดงดจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อไม่ให้ประชาชนรวมตัวกันห้วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในกรุงเทพฯ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (เอเอฟพี)

ขณะเดียวกัน ในวันพุธนี้ นพ.ทวีศิลป์ ได้แถลงข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ประเทศไทยยังคงพบผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเพิ่ม แต่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

“วันนี้เป็นอีกวันนึงที่เรามีตัวเลขเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1 ราย ทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมอยู่ที่ 2,989 ราย หายป่วยไปแล้ว 2,761 ราย และวันนี้ มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย ทำให้การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 55 รายทั้งหมด"

"ผู้ที่เสียชีวิต.. อายุ 69 ปี สัญชาติออสเตรเลีย เป็นผู้ป่วยชาย โรคประจำตัวคือหอบหืด อาชีพคือเป็นผู้จัดการโรงแรมที่จังหวัดพังงา เริ่มป่วยวันที่ 25 มีนาคม มีอาการไอและอ่อนเพลีย.. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต มีอาการติดเชื้อของปอดรุนแรง ผลยืนยันโควิด-19 เสียชีวิตในวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา” นพ.ทวีศิลป์ ระบุ

“ในกรณีที่เราเจอ 1 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยันประจำวัน) เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศรัสเซีย ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวันนี้ก็ลดลงเหลือ 173 ราย ในรายละเอียดของผู้ที่ป่วยใหม่ เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 27 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพนักงานนวดเพิ่งกลับมาจากประเทศรัสเซีย วันที่ 3 พฤษภาคม นั่งเครื่องบินกลับมา ในลำนั้นมี 70 คน เมื่อกลับมาก็ได้เข้าไปที่กักกันที่รัฐจัดให้ ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ แล้วก็มาตรวจพบว่ามีไข้ จึงได้ส่งตัวรับการรักษาที่โรงพยาบาล” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

ความเห็น (0)

ดูทุกความคิดเห็น.

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ