ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค. 62

ทีมข่าวเบนาร์นิวส์
2019.01.02
กรุงเทพฯ
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
190102-TH-king-1000.jpg สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา วันที่ 29 พ.ค. 2561
เอพี

ในวันพุธนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระบุว่า สำนักพระราชวังได้ประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ผ่านแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังว่า ให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยปัจจุบัน รัฐบาลได้ตระเตรียมความพร้อมบางส่วนแล้ว โดยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นประธานงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“ตามที่สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นั้น รัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่ง” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

“บัดนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะร่วมกับพสกนิกรชาวไทย เตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติ ตามพระราชประเพณี ทั้งนี้ จำเดิมแต่ทรงรับกราบบังคมทูลเชิญทรงราชย์ในปี 2559 รัฐบาลได้ตระเตรียมการต่างๆ อันพึงจะต้องปฏิบัติในส่วนของรัฐบาล เป็นการภายในไปพลางก่อนแล้ว เมื่อมีกำหนดการชัดเจนเช่นนี้ รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ทราบต่อไป” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเพิ่มเติม

โดย ประกาศสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ระบุว่า เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงค์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  และวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

ส่วนการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงตอบรับการอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2493 โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2493 มีพิธีประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเจริญพระพุทธมนต์ 5 พฤษภาคม 2493 การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 พฤษภาคม 2493 พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร 7 พฤษภาคม 2493 เสด็จออกสีหบัญชร และ 8 พฤษภาคม 2493 พิธีสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์ ซึ่งในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 ประกาศให้วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล และหยุดราชการ

นายกฯ กล่าว วันเลือกตั้งน่าจะยังคงเดิม

ในการแถลงข่าวหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นลงในวันอังคารนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวันการเลือกตั้ง โดยในขณะยังไม่ได้มีการประกาศพระราชกฎษฎีกาการเลือกตั้ง ส่วนการที่ กกต. ประมาณการว่าจะสามารถเปิดสภาได้ในวันที่ 9 พฤษภาคมนั้น ก็ต้องดูต่อไป

“วันเลือกตั้งยังเป็นวันที่ 24 ก.พ. หรือไม่ ผมว่าไม่ได้พูดในเรื่องนี้นะครับ และก็หลายอย่างยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ... สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานสำคัญของเราคนไทยและประเทศไทย เราก็สามารถดำเนินการคู่ขนานไปด้วยกันได้” พลเอกประยุทธ์ กล่าวตอบคำถามผู้สื่อข่าว

“เราได้กำหนดขั้นต้นว่า ที่เร็วที่สุดควรจะเป็นอย่างไร... ก็เป็น 24 กุมภาไง แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้มีความมุ่งมั่นจะยื้อการเลือกตั้งออกไป... จะทำได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันมา อยู่ที่ กกต. นะครับ ต้องให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น” พลเอกประยุทธ์ กล่าวตอบถึงกรณีหากมีการเลื่อนการเลือกตั้ง

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จากการที่ กกต. คาดการณ์ว่า จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ 9 พ.ค. นั้น เป็นการลงตัวพอดีหรือไม่ พลเอกประยุทธ์กล่าวตอบเพียงสั้นๆ ว่า “ก็ต้องดูซี ผมบอกแล้วว่ามีหลายกิจกรรม”

ด้าน ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวแก่เบนาร์นิวส์ว่า อาจมีความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งจะเลื่อนออกไป แต่เชื่อว่า จะเป็นการเลื่อนแค่ระยะสั้น

“ผมยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมมองว่าโอกาสเลื่อนอาจจะมีไม่มาก ด้วยปัจจัยต่างๆ ความมีศักยภาพทางการเมืองก็เป็นสิ่งสำคัญ การมีการเลือกตั้งกลับสู่ประชาธิปไตยก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อนานาชาติ อาจจะมีโอกาสเลื่อนไป อาจจะไม่ใช่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ แต่ผมเชื่อว่า เลื่อนไม่นาน อย่างน้อยไม่น่าจะเกินงานพระราชพิธีฯ เพราะไม่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลสำหรับการเลื่อนนานๆ ดูจากกระแสพรรคการเมือง ก็จะเห็นว่า หลายพรรคมีความมั่นใจเรื่องการเลือกตั้ง มีการเปิดตัวผู้สมัคร แรงกดดันจากพรรคการเมือง ก็อาจะทำให้ กกต. ไม่กล้าเลื่อน” ดร.ฐิติพล กล่าวทางโทรศัพท์

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง