นราธิวาส เตรียมเปิดอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค ปลายปีนี้

รพี มามะ
2017.02.06
นราธิวาส
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
TH-knowledge-park-620 นักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส มาร่วมฟังการ “แนะให้แนว” ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
เบนาร์นิวส์

ในวันจันทร์ (6 กุมภาพันธ์ 2560) นี้ นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กล่าวว่า การก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค (TK Park) สาขานราธิวาสจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้ได้ในปลายปี 2560 โดยหวังว่าจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเยาวชน และจะช่วยผลักดันให้เกิดสันติภาพในพื้นที่

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เปิดเผยในงานอบรม “แนะให้แนว” ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส ซึ่งมีตัวแทนครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เข้าร่วมงานกว่า 500 คนว่า อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค สาขานราธิวาส ซึ่งแต่เดิมตั้งเป้าจะเปิดให้บริการในปี 2557 เตรียมเปิดใช้จริงได้ในปี 2560

“ความคืบหน้าในการสร้างก่อสร้างทีเคพาร์คเฟสที่ 1 คือ ตัวอาคาร และองค์ประกอบอื่นๆ สำเร็จลุล่วงไปแล้ว คงเหลือในเฟสที่ 2 เป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร คาดจะแล้วเสร็จปลายปีนี้ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถให้เยาวชน นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้ามาศึกษาในอุทยานเรียนรู้ ทีเคพาร์คจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” นายธนาวิทย์กล่าว

“การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้นประชาชนประเทศนั้นๆ ต้องได้รับการศึกษาที่ดี ทั้งในด้านองค์ความรู้และด้านจิตใจที่จะเป็นปัจจัยพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ กิจกรรมของทีเคพาร์คมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าคิดกล้าทำ และกล้ากล้าแสดงออก ตลอดจนแสดงความเห็น และสามารถที่จะวางแผนการศึกษา และนำมาซึ่งพัฒนาตนเองและประเทศชาติ”  นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเพิ่มเติม

ภาพอาคารทีเคพาร์ค นราธิวาส ตั้งอยู่ที่สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส (เบนาร์นิวส์)

อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค เป็นโครงการภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหว่างห้องสมุด พื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแหล่งข้อมูลรูปแบบต่างๆ ที่เปิดให้เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ามาใช้บริการได้

โดยทีเคพาร์ค มีสาขาแรกตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล และได้ผลักดันให้เกิดสาขาในต่างจังหวัด เช่น ปัตตานี นครราชสีมา เชียงใหม่ และนราธิวาส

โดยแต่เดิมทีเคพาร์ค นราธิวาส ตั้งเป้าจะให้การก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2557 โดยใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท แต่หลังจากมีการยุบสภา และเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทำให้มีการชะลอการจ่ายงบประมาณในการก่อสร้าง ส่งผลให้โครงการไม่สร้างไม่เสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณผ่าน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทำให้การก่อสร้างสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติแล้ว

นายอัดดีน ตุลยพงศ์  นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัตตันกียะอิสลามมียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าทีเคพาร์คจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน และสร้างสันติสุขในพี้นที่ภาคใต้

“ทีเคพาร์คจะมีค่า และความหมายมากๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือประชาชนจะได้รับความรู้ที่มากมาย ซึ่งทีเคพาร์คมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เปรียบห้องสมุดที่มีชีวิต เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อพื้นที่ เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ และสร้างความมั่นใจต่อคนในพื้นที่ จะเกื้อหนุนต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” นายอัดดีนกล่าว

อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค สาขานราธิวาส ก่อสร้างที่บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีแนวคิดเพื่อสร้างพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ในการเข้าถึงและใช้บริการ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เกิดแก่เยาวชนและประชาชนชาวนราธิวาส โดยรองรับวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย

ภายในอุทยานประกอบด้วย 1. บริเวณรีดดิ้งพาร์ค สำหรับอ่านหนังสือและใช้คอมพิวเตอร์ 2. ลานสานฝัน สำหรับจัดกิจกรรม

3. ห้องอัดเสียง สำหรับจัดรายการ และอ่านหนังสือ 4. ห้องอเนกประสงค์ สำหรับฝึกอบรม และฉายภาพยนตร์ และพื้นที่ใช้งานอื่นๆ

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง