อิทธิพลของจีน

เมื่อจีนได้ผงาดขึ้นมามีอำนาจทางเศรษฐกิจและการทหาร จีนจึงแผ่อำนาจออกนอกขอบเขต อิทธิพลของจีนกำลังแผ่ขยายเข้าไปครอบคลุม ทั้งการกำหนดนโยบายของรัฐและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน จีนยังให้ข้อเสนอว่า จะสร้างความเจริญเติบโตและทำให้ประเทศในเอเชียเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น ซึ่งมาพร้อมความกลัวการถูกจีนครอบงำ นี่คือ รายงานข่าวคัดสรรล่าสุดของเรดิโอฟรีเอเชีย – จีนกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิภาคอย่างไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง