ชาวมุสลิมจะนะ-เทพา ค้านทีพีไอสร้างเจ้าแม่กวนอิมกลางชุมชน

ชาวบ้านระบุ มุสลิมมีความอ่อนไหวเรื่องรูปเคารพในชุมชน
มารียัม อัฮหมัด
2022.04.27
ปัตตานี
ชาวมุสลิมจะนะ-เทพา ค้านทีพีไอสร้างเจ้าแม่กวนอิมกลางชุมชน ชาวบ้านและตัวแทนผู้นำศาสนาในจังหวัดสงขลา ร่วมอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน ในมัสยิดบ้านปากบางสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และแสดงจุดยืนให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน ล้มเลิกการสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมบนเขาล้อน วันที่ 25 เมษายน 2565
เบนาร์นิวส์

ชาวมุสลิมในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รวมตัวกันเรียกร้องให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ยุติแผนการสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิม บนเนินเขาล้อน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวล้อมรอบไปด้วยชุมชนคนมุสลิม

นอกจากนั้น ยังได้มีการร้องเรียนไปยังนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหา และขู่ว่าถ้าหากนายนิพนธ์ไม่ช่วย ชาวบ้านจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ในเรื่องนี้ นายกอลยูบี จะเรเสะ อิหม่ามมัสยิดบ้านปากบาง ต.สะกอม กล่าวว่า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด ผู้ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต หรือนิคมอุตสาหกรรมจะนะ มีแผนการก่อสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิม มีความสูง 200 เมตร บนพื้นที่เขาล้อน ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสงขลา ใน ต.สะกอม อ.เทพา ซึ่งจะเป็นเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งชุมชนคนมุสลิมในพื้นที่ได้ปรึกษากันแล้วเห็นควรให้ยุติโครงการดังกล่าว เพราะการสร้างรูปเคารพนั้นไม่มีในศาสนาอิสลาม

“พหุวัฒนธรรมนั้นเรารับได้ แต่มิใช่ชาวบ้านชอบแกงส้ม ท่านชอบแกงเหลืองแล้วนำมารวมกัน ด้วยหลักศรัทธาของชาวบ้านมุสลิมนั้นมีความอ่อนไหวเรื่องสิ่งเคารพในชุมชน ยิ่งมาสร้างขนาดใหญ่โตมโหฬาร แม้ท่านจะสร้างในที่ดินที่ท่านอาจจะมีสิทธิ์ แต่ก็อยากให้ท่านคำนึงถึงการมาอยู่ร่วมกันกับชุมชนมุสลิม ซึ่งที่นี่เขาได้มีฉันทามติร่วมกัน โดยขอให้ท่านถอยเสีย” นายกอลยูบี กล่าว

เบนาร์นิวส์ได้ติดต่อของความคิดเห็นจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้

ทั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ ชาวบ้าน และผู้นำศาสนา จากชมรมอิหม่าม อ.เทพา, สภาอุลามาอ์สงขลา, สมาคมอิหม่าม อ.จะนะ และคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสงขลา ได้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน ละศีลอดร่วมกัน ณ มัสยิดบ้านปากบางสะกอม เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน ยุติโครงการดังกล่าว

ด้าน ผู้นำศาสนารายหนึ่ง (สงวนชื่อและนามสกุลเพื่อความเป็นส่วนตัว) ระบุว่า จะทำหนังสือถึงนายนิพนธ์ บุญญามณี พร้อมแนบรายชื่อชาวบ้านและผู้นำศาสนาขอให้ช่วยล็อบบี้ภายในกับทีพีไออีกแรงหนึ่ง

“และหวังว่าท่านในฐานะรัฐมนตรีและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์จะมีข่าวดีมาบอกชาวบ้าน แต่หากไม่สามารถทำได้ เราก็พร้อมใจกันไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยหน้า” ผู้นำศาสนารายเดียวกันกล่าวกับเบนาร์นิวส์

ด้าน นายรักชาติ สุวรรณ ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ กล่าวว่า หากพื้นที่ที่จะก่อสร้างรูปเจ้าแม่กวนอิมเป็นพื้นที่ที่มีแต่ชาวมุสลิมก็ไม่สมควร  

“ถ้าไปสร้างตรงชุมชนมุสลิม ไม่มีพุทธ มันก็ไม่น่าจะทำอยู่แล้ว แต่หากเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันควรคุยกันครับ แต่คิดว่าในขณะเดียวกัน เขาก็ค้องให้เกียรติเราด้วยนะครับ” นายรักชาติ กล่าวกับเบนานิวส์

ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อนุมัติการริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมจะนะเพื่อเป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยหวังแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และอนุมัติให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินโครงการร่วมกับ บมจ. ทีพีไอพีพี และ บมจ. ไออาร์พีซี บนพื้นที่ 16,753 ไร่ ในพื้นที่ อ.จะนะ อย่างไรก็ตาม มีกระแสต่อต้านจากชาวบ้านบางส่วนเพราะเชื่อว่า นิคมฯ จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีประชาชนจาก อ.จะนะ เดินทางมาเรียกร้องต่อรัฐหลายครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

“เป็นที่ทราบดีว่าทีพีไอ เป็นทุนหลักในการขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งขนาดโครงการยังไม่เกิดก็นำสิ่งที่ชาวบ้านไม่พอใจเข้ามาในชุมชนแล้ว หากโครงการเกิดขึ้นจริงล่ะจะไม่หนักกว่านี้หรือ เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพราะทางทีพีไอได้พยายามล็อบบี้ผู้นำศาสนา เพื่อสร้างเจ้าแม่กวนอิม 200 เมตรใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อสร้างกำลังใจก่อนสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ” ผู้นำศาสนารายหนึ่ง

ปัจจุบันโครงการอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งรวมถึงโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหิน ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา หลังจากที่ชาวบ้านประท้วงเรียกร้องให้แก้ไขการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA) และให้รัฐบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment - SEA) อย่างรอบคอบ เพื่อสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจต่อแนวทาง และโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ของภาคใต้ต่อไป

ทั้งนี้ พื้นที่เขาล้อน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมนั้น เป็นเนินเขาขนาดย่อม ตั้งอยู่ใกล้ชายหาดสะกอม ในพื้นที่หมู่ 1 ต.สะกอม อ.เทพา ใกล้ถนนสายเอเชีย ระหว่าง อ.จะนะ และ อ.เทพา บนเนินเขาดังกล่าว มีเจดีย์เขาล้อน มีอายุกว่าร้อยปี ซึ่งมีตำนานเล่าว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่สร้างไม่สำเร็จเนื่องจากถูกฟ้าผ่าเสียก่อน

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง