กทม. น้ำท่วม หลังน้ำทะเลหนุนเจ้าพระยาสูงสุดในรอบปี

ประชาชนที่บ้านอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยากล่าว ปีนี้น้ำหนุนเร็ว และสูงกว่าปีอื่นมาก

View Full Site