รายงานพิเศษการเลือกตั้งของไทย
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ประชาชนชาวไทยได้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรก หลังจากการปกครองโดยรัฐบาลทหารร่วมห้าปี จากการรัฐประหารยึดอำนาจ เมื่อพฤษภาคม 2557 ก่อนการเลือกตั้ง ประชาชนถูกควบคุม โดยห้ามชุมนุมทางการเมืองและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี หากเพื่อให้เกิดความสงบและราบรื่น ในช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน ขณะนี้ ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แล้ว ทหารจะกลับเข้ากรมกองหรือไม่ หรือพี่น้องตระกูลชินวัตร ที่ชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอด ตั้งแต่ ปี 2543 จะหาทางหวนกลับมามีอำนาจอีกครั้งหรือไม่ หรือว่าจะเกิดนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาบริหารประเทศ


Learn More...

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ