บทวิเคราะห์

การเมืองไทย : โพล่งสิ่งที่คิดออกมา

ส.ว. โพสต์เฟซบุ๊กว่า เขาจะไม่ลงคะแนนให้ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย