วีดีโอ

กลุ่มผู้เห็นต่างจากจังหวัดแดนใต้เปิดตัวทีมพูดคุยสันติสุข

2015-08-27

สมาชิกของกลุ่มมาราปาตานี องค์กรร่วม ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เห็นต่างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้รัฐบาลไทยให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้เข้าร่วมเจรจา ก่อนมีการพูดคุยสันติสุขอย่างเป็นทางการ

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ