วีดีโอ

แหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย ขององค์การยูเนสโก ยังขาดสมบัติสำคัญบางชิ้น

2023-09-19

ประเทศไทยขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ – อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นเมืองโบราณที่มีอายุมากกว่า 1,500 ปี นักโบราณคดีไทยต้องการเห็นภาพรวมของเมืองแห่งนี้ แต่หลักฐานโบราณวัตถุที่สำคัญหลายชิ้นถูกขโมยไป กล่าวกันว่า โบราณวัตถุชิ้นหนึ่งของศรีเทพ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นอร์ตัน ไซมอน ในสหรัฐอเมริกา พวกเขายังกังวลว่า การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอาจสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ที่เปราะบางแห่งนี้

มีผู้สนใจดูมากที่สุด