วีดีโอ

รัฐบาลไทยควรตื่นตัว กับภัยคุกคามไอซิสในไทย: ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงกล่าว

2015-06-10

ผู้เชี่ยวชาญการต่อต้านการก่อการร้ายเรียกกลุ่มไอซิสว่า เป็นกิ่งก้านใหม่ของอัลกออิดะที่ทันสมัยและทรงพลังกว่าเดิม ที่วันหนึ่งจะฝังรากลงในประเทศไทยได้

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ