วีดีโอ

ชีวิตชาวประมงพื้นบ้านต้องเสี่ยงหากินไกลฝั่ง

2017-01-19

หาปลาได้น้อย เพราะเรือประมงอวนลากกวาดปลาใกล้ชายฝั่งหมด

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ