วีดีโอ

ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งต้องการอะไรจากการเลือกตั้ง 14 พ.ค. นี้?

2023-04-26

ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งครั้งแรก หลังจากมีการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2563 คนไทยกว่า 52 ล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม เราถามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากทั่วประเทศไทยว่า พวกเขาคาดหวังอะไร