วีดีโอ

วิกฤตการประมงในแม่น้ำโขง

2022-08-12

ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเขื่อนหลายแห่งในแม่น้ำโขง ได้คุกคามการดำรงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน

มีผู้สนใจดูมากที่สุด