วีดีโอ

ไทยเรียกร้องให้อนุญาตค้าจระเข้ สัตว์ที่เคยใกล้สูญพันธุ์

2022-11-15

ไทยเสนอปรับลดบัญชีจระเข้น้ำจืดในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ที่มีกฎการค้าเข้มงวด สำหรับจระเข้สายพันธุ์หายาก ให้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์มากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้านำเข้าผลิตภัณฑ์จระเข้ในระดับนานาชาติ

มีผู้สนใจดูมากที่สุด