วีดีโอ

ชุมชนบ้านครัว มุ่งมั่นรักษามรดกผ้าไหมทอมือให้คงอยู่

2019-06-04

ชุมชนมุสลิมที่เคยรุ่งเรืองในกิจการผ้าไหม มีถิ่นฐานในกรุงเทพฯ นานนับหลายศตวรรษ

มีผู้สนใจดูมากที่สุด