วีดีโอ

“ถ้าเราไม่ยอมทำ เราจะโดนทำร้าย”

2023-04-18

วัยรุ่นลาว ถูกค้ามนุษย์ ถูกทรมาน ให้ทำงาน แก๊งคอลเซ็นเตอร์