วีดีโอ

จีนจับจ้องพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงที่ติดฝั่งไทย

2019-10-30

ชาวบ้านเชียงของทุกข์หนัก ผลกระทบการสร้างเขื่อนต้นน้ำของจีน

มีผู้สนใจดูมากที่สุด