วีดีโอ

คณะอุปรากรจีนที่ยังรักษาศิลปะเก่าแก่ไม่ให้จางหายไปจากประเทศไทย

2016-02-03

คณะงิ้วเหล่าซาเจียสูง หนึ่งในร่วมยี่สิบคณะที่ยังออกตระเวนแสดงทั่วประเทศ

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ