วีดีโอ

ชาวไทยต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จถึงไทยแล้ว

2019-11-20

ประชาชนตั้งแถวต้อนรับอย่างอบอุ่น ตามถนนที่เสด็จผ่าน ในกรุงเทพ