วีดีโอ

'ไม่ต้องสร้างเขื่อนหรอก.. ไม่เหลืออะไรให้กินแล้ว'

2022-02-25

โครงการเขื่อนสาละวันของลาวสร้างความวิตกให้ชาวบ้านในพื้นที่