วีดีโอ

หมอกควันจากไฟไหม้ป่าอินโดนีเซีย วิกฤตปกคลุมภาคใต้ของไทย

2019-09-19

มลพิษทางอากาศได้ถึงระดับอันตรายต่อสุขภาพ ในไม่กี่วันที่ผ่านมา

มีผู้สนใจดูมากที่สุด