วีดีโอ

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งพรรคก้าวไกล ยุติรณรงค์แก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมฯ

2024-01-31

ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดที่สุดฉบับหนึ่งของโลก กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พรรคก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งนี่้เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ในการพยายามแก้ไขประมวลกฎหมายมาตรา 112 ในรัฐสภา

มีผู้สนใจดูมากที่สุด