วีดีโอ

ไทยเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวัง

2021-11-05

นักท่องเที่ยวเข้าไทยอย่างมีเงื่อนไข ไม่ต้องมีการกักตัว

มีผู้สนใจดูมากที่สุด