วีดีโอ

ผู้อพยพชาวโรฮีนจาถูกพบลอยเรือเคว้งคว้างกลางทะเล

2015-05-15

ผู้อพยพชาวชาวมุสลิมโรฮีนจาที่หลบหนีมาจากประเทศเมียนมา เพราะเผชิญกับการถูกกดขี่ประหัตประหาร

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ