วีดีโอ

นักเคลื่อนไหวไทยเรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนยุติการค้าขยะ

2019-06-20

ตั้งแต่ประเทศจีนสั่งห้ามนำเข้าขยะพลาสติก ประเทศในกลุ่มอาเซียน ตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศถูกบังคับให้ต้องจัดการกับขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งมาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว