วีดีโอ

ประเทศด้านล่างลุ่มน้ำโขงเดือดร้อนหนัก หลังจีนกักน้ำ

2021-01-29

การที่จีนกักน้ำ เป็นการทำลายระบบนิเวศน์ แหล่งที่อยู่อาศัยของคนทำประมงและเกษตรกรรม ในแม่น้ำโขง

มีผู้สนใจดูมากที่สุด