วีดีโอ

เส้นทางสู่ประชาธิปไตย : ไม่นานเกินรอ

2022-06-23

เส้นทางสู่ประชาธิปไตย 90 ปี เต็มไปด้วยร่องรอยการรัฐประหารและความปั่นป่วนทางการเมือง นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุข

มีผู้สนใจดูมากที่สุด